Kosárlabda szakosztály

A szakosztály vezetője Trestyánszki Sándor

A szakosztály létszáma a megalakulást követően folyamatosan emelkedett. Az induló női csapat mellett hamarosan megalakult a férfi csapat is, majd a szakosztályi tagok gyermekeinek bevonásával gyermekcsapatot is szerveztek. 2014-től a külsős tagok arányát csökkentették, ezáltal a létszám 50 fő alá csökkent, majd a 2015. év jelentős létszámemelkedést hozott, s ismételten 60 fő fölé emelkedett taglétszám.

Az életkor előre haladásával korosodó tagok edzéslátogatottsága csökken, és a versenyeken sem számíthatunk már korábbi eredményes játékukra. A tanuló korú fiataljaink, akik nem a régióban tanulnak, oktatási intézményeikben fejlesztik a kosárlabdázásban megszerzett ismereteiket. Ha edzésszinten nem is, de a szervezett tornákon erősítik a szakosztályt.

Edzőik:

Állami szintű sportszakmai képzésen 2 fő szerezte meg a szükséges képzettséget edzéseink bonyolítására, és a sportversenyek felkészülésének irányítására. Az edzői képesítések megszerzését a kezdeti magas gyermeklétszám is indokolta, továbbá az a törekvés, hogy felnőtt csapatu valamilyen szervezett bajnokságban is megmérettethesse magát. 2015-ben a budapesti bajnokságban vettek részt, ez évtől azonban megyénkben is indult bajnokság, melyen eredményesen szerepelt a csapat.

EMP tevékenységek:

A szakosztályunk oktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján tornatermi edzéseket tervez és bonyolít heti rendszerességgel. Edzőtáborokat az EMP program keretén belül szerveztek az elmúlt 4 évben. Az edzéseken kívül évente szerveznek az iparágon belüli csapatok meghívásával kosárlabda tornát, és részt vesznek meghívásos tornákon is. A tagság részére rövid 2-3 napos sporttáborokat is szerveznek.