RÓLUNK


AMIÉRT KÜLÖNLEGESEK VAGYUNK, AMIÉRT KÜLÖNLEGES LEHETSZ


A sportegyesület tagja lehet a MVM Mátra Energia ZRt. (továbbiakban ME ZRt.) minden dolgozója, valamint közvetlen családtagja, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz a sportegyesület működésében. 

  • sportegyesület elsődleges célja az alapító bázisszerv munkatársai és családtagjai részére a rendszeres sportolás - versenyzés az SZMSZ-ben foglaltak szerint - testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, szervezett formában.

A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

 A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.

Alapszabályunk.

Miért éppen Mátra Sportegyesület?